Информация эа училището & учебния процес Информация эа приемните иэпити след 7 клас История на училището Информация эа приемните иэпити след 7 клас Иэкажете Вашето мнение по актуален проблем  


Кандидатстване в НЕГ

В НЕГ се приемат ученици завършили седми клас и успешно издържали конкурсните изпити по български език и литература и математика. През първата година (т.нар. подготвителен клас) се изучава немски език 20 часа седмично.

Защо да изберете НЕГ

Немската гимназия в София отдавна е утвърдила статута си на едно от най-елитните училища в България. Името на училището е международно признато, особено в Германия, където много от завършилите гимназията продължават своето по-нататъшно образование.

На второ, но не и по важност, място е качеството на образованието, получавано в НЕГ. Всяка година представители на гимназията извоюват почетни места в олимпиади, международни състезания и конкурси по математика, билогия, физика, химия, руски език, немски език и пр.

Нивото на обученито по немски език е изключително високо. През първта година това е основният предмет, който учениците изучват по 20 часа седмично. Някои от предметите в следващите години се изучват също на немски.

В гимназията, наред с висококвалифицираните български преподаватели, преподават също така и делегирани от Германия преподаватели по различните предмети - немски език, английски език, биология, история, география и др., което доближава учебната среда максимално до тази в немскоговорящите страни и води до много по-добро усвояване на езика.

Факт е, че завършилите 91 НЕГ биват приети в едни от най-добрите университети в България и чужбина.

Балобразуване

В 91 гимназия с преподаване на немски език се кандидатства след завършен 7. клас в съответствие с действащите наредби на МОН.

Балът се изчислява като сума от:
- удвоената оценка, получена на изпита по български език или математика;
- оценката от изпита-тест;
- оценката по български език и литература от свидетелството за завършен 7. клас;
- оценката по математика от свидетелството за завършен 7. клас;

Максималният бал е 30.00. Най-ниският бал за приетите ученици през 2001г. е:
за момичета - 29.610;
за момчета - 29.150.

 

(c) 2004 91.НЕГ
web dev: Todor Popov