Информация эа училището & учебния процес Информация эа приемните иэпити след 7 клас История на училището Информация эа приемните иэпити след 7 клас Иэкажете Вашето мнение по актуален проблем  


Добре дошли | История на НЕГ | Преподаватели | Обучение | Спонсори

История на Немската езикова гимназия

За да отговори на определена обществена необходимост, да задоволи нуждите от кадри, добре владеещи немски език на 15. септември 1960 се открива 91 ЕСПУ "Карл Либкнехт" днес 91. гимназия с преподаване на немски език "Проф. Константин Гълъбов". Петте ентусиазирани учителки по немски език Славка Цанкова, Пенка Цолова, Албена Вангелова, Лили Шинева и Нина Пеевска въвеждат 125 ученика в класните стаи за да открият пред тях непознатия свят на немския език. По късно като преподавателка на основните понятия по биология и химия е назначена Мариане Айзенрайх. Учител по български език и литература в новооткритата гимназия е Гергина Тончева, по математика - Мира Бешовишка, по физическо възпитание - Севдалина Попова, по пеене - Елена Тончарова. Първи директор на Немската гимназия е Танка Пенчева Хинкова.

През първата учебна година гимназията в ползвала сградите на 12 СПУ на ул. "Иван Асен II" и на 138 основно училище на ул. "Шипченски проход" в квартал "Гео Милев". В сградата на ул "Позитано" 26 започва началото на втората учебна година.

Първите делегирани учители от ГДР пристигат през учебната 1961/62 г.: Йоханес Кох , учител по история и география, Албрехт Кьониц - по химия, Ани Мари Хилдерман - немски език.

В края на учебната 1964/1965 г. първият випуск напуска училището. 123 ученика завършват Немската гимназия и от тях 116 са приети във висши учебни заведения. И така 35 випуска с високи знания и всестранни интереси, които днес са навсякъде по света.

Преподаващите в гимназията учители са висококвалифицирани и опитни, някои от тях са си спечелили добро име като автори на книги и учебници.

Завършилите 35 випуска с многостранните си интереси, владеенето на немски и други езици, са намерили своето достойно място в обществото, в различни области на живота. Сред тях са стотици висококвалифицирани политици, журналисти, лекари, икономисти, юристи, филолози, инженери,музиканти, певци -и поети. Някои от тях се завърнаха като учители в Немската гимназия.

От няколко години в Немската гимназия учениците имат възможност да се подготвят за изпита за получаване на немска езикова диплома Deutsches Sprachdiplom der KMK - Stufe 2 или да се обучават в специалните паралелки към отделението по немски език Leistungsklassen.

След завършване на 9. клас учениците могат да кандидатстват за паралелките, в които се подготвят за изпита за немската езикова диплома Deutsches Sprachdiplom. Тази диплома важи за немските университети като доказателство за задълбочени знания по немски език. Студенти с такава диплома се освобождават от езиковия приемен изпит във висшите учебни заведения в Германия.

От 1995 г. след завършване на 8. (подготвителен) клас учениците могат да кандидатстват за специалните паралелки Leistungsklassen. Основната идея е следната: на проявяващите интерес ученици, завършили 8. клас в Немската гимназия се предлага възможност да посещават специализираните паралелки и в края на обучението си да положат заедно с българската матура и валидните за Германия зрелостни изпити, които са предпоставка за следване в там. Учебният процес в тези паралелки се води на ниво, което почти не се отличава в езиково отношение и по отношение на съдържанието от нивото на гимназиите в Германия.

 

(c) 2004 91.НЕГ
web dev: Todor Popov